Jeseníky - regionální produkt BIO kvalita BIO - regionální produkt

Ochrana osobních údajů Není zde žádné zboží.

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Správce: Jan Kolomý

www.apis-kolomy.cz

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. A to: jméno a příjmení, adresa bydliště/fakturační adresa/ adresa dodání, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, kontaktní telefonní číslo. Za účelem naplnění závazků vůči kupujícímu.

Kupující souhlasí s poskytnutím nezbytně nutných osobních údajů přepravní společnosti Fofr, kterou Prodávající využívá pro splnění svých závazků vůči Kupujícímu, pro doručení objednávky. Prodávající neposkytuje, nezpřístupňuje ani nezveřejňuje osobní informace Kupujícího žádným jiným subjektům.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v soulad s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, pouze za účelem archivace prodávajícího.

Kupující může požádat písemně o opravu, změnu, likvidaci, vymazání informací, nebo podání informací o svých osobních údajích z databáze prodávajícího.Podat námitky proti zpracování. Písemně na emailu objednavky@apis-kolomy.cz

V této kategorii není žádné zboží.