Jeseníky - regionální produkt BIO kvalita BIO - regionální produkt

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU Není zde žádné zboží.

Vážení zákazníci, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nedostáli svým závazkům, popřípadě jiné, pište na naši emailovou adresu objednavky@apis-kolomy.cz

Uděláme vše co bude v našich silách pro vyřešení a Vaši spokojenost.

V případě, že se nám nepodaří spor vyřešit přímo na základě Zákona č.378/2015, kterým se mění zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, máte také právno na mimosoudní řešení sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotř. sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem(fyzická osoba), je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podávat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách ČOI : https:/adr.coi.cz/cs

Spotřebitel může návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoje právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotř. sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr . Návrh zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Mimosoudní řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dní.

Mimosoudní řešení sporu se nzpoplatňuje,náklady s tímto spojené si nesou strany samy.

V případě, že mimosoudní řešení sporu nepovede k vyřešení sporu, můžete se obrátit na příslušný soud. Takto můžete učinit i bez využití možnosti mimosoudního řešení sporu.

V této kategorii není žádné zboží.