Jeseníky - regionální produkt BIO kvalita BIO - regionální produkt

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Správce: Jan Kolomý

www.apis-kolomy.cz

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy. Kupujcí uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. A to: jméno a příjmení, adresa bydliště/fakturačné adrsa/ adresa dodání,  IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Za účelem naplnění závazků vůči kupujícímu. 

Kupující souhlsí s poskytnutím nezbytně nutných osobních údajů přepravní společnosti Fofr, kterou Prodávající využívá pro splnění svých závazků vůči Kupujícímu, pro doruční objednávky. Prodávající neposkytuje, nezpřístupňuje ani nezveřejňuje osobní informace Kupujícího žádným jiným subjektům.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v soulad s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům.

Osobní údaje budou zpacovány po dobu neurčitou, pouze za účelem archivace prodávajícího.

Kupující může požádat písemně  o opravu, změnu, likvidaci, vymazání informací, nebo podání informací o svých osobních údajích z databáze prodávajcího.Podat námitky proti zpracování. Písemně na emailu objednavky@apis-kolomy.cz